50. YOL / DİYARBAKIR-BİM MARKETİ

DİYARBAKIR - KAYAPINAR

Fırat M. Mezopotamya Bulv. White House Residance Sit. A Apt. 24 Ab-Ac-A

---