Yukarı karpuzlu Mahallesi Camii

DİYARBAKIR - ERGANİ

Yukarı Karpuzlu Köyü Ergani/diyarbakır