10 Ünlü Fizikçi ve İcatları listesi listelese.com'da. 10 ünlü fizikçi ve icatlarını sizin için derledik.


1.ALBERT EİNSTEİN

Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulanmıştır.


2.SİR ISAAC NEWTON

Newton, 1687’de yayınlanan ve tarihin akışını değiştiren en önemli bilimsel kitaplardan biri olan "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" ile klasik mekaniğin temellerini atmıştır. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş.

3.GALİLEO GALİLEİ

Galileo, "modern gözlemsel astronominin", "modern fiziğin" ve "modern bilimin" atası olarak tanımlanmaktadır. Copernicus'un geliştirdiği Güneş merkezli evren sistemini destekleyen keşifleriyle bilim anlayışımızda devrim yaratmıştır

4.MİCHAEL FARADAY

İngiliz kimya ve fizik bilgini Faraday, 19. yüzyılın ve genel olarak bilim tarihinin en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilir.  Elektrolizin temel ilkelerini belirledi. Klor gazını sıvılaştırmayı başaran ilk kişidir ve elektrik motorunu icat etmiştir

5.JAMES CLERK MAXWELL

İskoç teorik fizikçi ve matematikçi. En önemli başarısı klasik elektromanyetik teorisinde daha önceden birbirleriyle ilişkisiz olarak gözüken elektrik ve manyetizmanın aynı şey olduğunu kendisine ait olan Maxwell Denklemleri'yle (4 denklem) ispatlamıştır.